Όροι χρήσης του I_do Forum 

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών του forum και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. Οι όροι χρήσης έχουν οριστεί σύμφωνα με το Νόμο 4624/2019 σχετικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR). 

Το όνομα χρήστη και το περιεχόμενο του σχολίου που θα υποβληθεί προς δημοσίευση θα κοινοποιηθούν στο forum και οι εταίροι δεν φέρουν ευθύνη για τη χρήση και την πιθανή μετέπειτα αναδημοσίευσή τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία κρίνει ότι το περιεχόμενο του σχολίου είναι προσβλητικό ή υβριστικό, διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει ή να διαγράψει το σχόλιο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη 

Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Η Εταιρεία CMT Prooptiki με έδρα την Αθήνα, οδός Σπ. Μερκούρη 38, Τ.Κ. 116 34 ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του forum ενημερώνει με το παρόν έγγραφο  τους συμμετέχοντες στο I_do forum που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με την ονομασία «Ι_do: a youth-ledalliance, [email protected]Romacitizens», (Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών) / GA noI_do – 777344 – REC PROGRAMME 2014 – 2020, ότι θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα. 

Τι δεδομένα συλλέγουμε; 

Για την καταχώρηση σχολίου στο forum θα σας ζητηθούν: 

  • Όνομα χρήστη (όπως θα εμφανίζεται στο δημοσιευμένο σχόλιο) 
  • Email, για την επικύρωση του σχολίου 

Γιατί τα συλλέγουμε; 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών: 

  • Το όνομα χρήστη και το email χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση ενός σχολίου και τη διαχείρισή του από τον administrator και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική, για να μπορέσει να καταχωρηθεί ένα σχόλιο. 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα επεξεργαστούν από την εταιρεία CMTPROOPTIKI που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του προγράμματος και το forum. Σκοπός της συλλογής αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του forum και η επεξεργασία τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου.  

Τα δεδομένα σας, θα τηρηθούν από την εταιρεία για χρονικό διάστημα έως 5 έτη από την λήξη του Έργου. Επίσης, θα καταστούν διαθέσιμα στους εταίρους του Έργου, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες του έργου, στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους, τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας).  

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Μπορείτε να κάνετε χρήση των ακόλουθων δικαιωμάτων ανά πάσα στιγμή: 

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών. 
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν παρατηρήσετε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι εσφαλμένα, μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε. 
  • Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. 
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αν δε θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμείτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας και θα τα ενσωματώσουμε εκ νέου στα λειτουργικά μας συστήματα μόνο αν το επιθυμείτε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Σε πιθανή χρήση των υπηρεσιών μας θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας ξανά. 
  • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να μας ζητήσετε να αποστείλουμε σε εσάς ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.  
  • Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εναντίωση στην επεξεργασία που πραγματοποιούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αλλά με βάση το έννομο συμφέρον μας. Αν δε συμφωνείτε με έναν από τους σκοπούς επεξεργασίας που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας ή θέλετε να αντιταχθείτε σε αυτό, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cmtprooptiki.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα επανεξετάσουμε την επεξεργασία και είτε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, είτε θα σας εξηγήσουμε τους λόγους που αξίζει να συνεχίσουμε την επεξεργασία. 
  • Δικαίωμα καταγγελίας: Εάν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος με τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή. 

Η εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Οι επισκέπτες του forum που οποία επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί το Forum, ή για να ασκήσουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@cmtprooptiki.gr μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο Forum, για λόγους ταυτοποίησης.