ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το παρόν έντυπο ενημερωμένης συγκατάθεσης απευθύνεται σε μέλη της Ρομά κοινότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος «Ι_do: a youth-led alliance, [email protected] Roma citizens», (Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών) / GA no I_do – 777344 – REC PROGRAMME 2014 – 2020 που συντονίζει το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας) και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους, τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας και και την CMT Prooptiki.
Συγκεκριμένα η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε άτομα μέλη της Ρομά κοινότητας που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά και σε άτομα που συμμετέχουν σε αυτό. Σκοπός των ερωτηματολογίων είναι να αναδείξουν την επιθυμία και τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας από τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και από τα άτομα που δεν συμμετέχουν σε αυτό.
Η συμμετοχή στην παρούσα έρευνα στα πλαίσια της αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου είναι ανώνυμη. Όποια διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις επιταγές που θέτει η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων ο Νόμος 2472/1997 και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.. Εάν κάποιο απόσπασμα από τις απαντήσεις χρησιμοποιηθεί στο κείμενο δημοσίευσης αυτό θα γίνει ανώνυμα.
Η συμμετοχή στην παρούσα έρευνα στα πλαίσια της αξιολόγηση είναι εντελώς εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από τον/την συμμετέχοντα/ουσα.
Δεν θα υπάρξουν προσωπικά οφέλη από την συμμετοχή για όσους λάβουν μέρος στις συνεντεύξεις.
Η αξιολόγησή του προγράμματος και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε θα κοινοποιηθούν στους χρηματοδότες και στο διαδίκτυο, θα γίνουν δημοσιεύσεις σε συνέδρια και πιθανόν σε επιστημονικά περιοδικά.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της αξιολόγησης, παρακαλείσθε, εφόσον συμφωνείτε και συναινείτε με το παρόν έγγραφο, να παρέχετε στην εταιρεία CMT Prooptiki το ονοματεπώνυμο και το email σας. Σκοπός της συλλογής αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία στο παρόν για τη διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και μετά από 6 μήνες, για την επανάληψη της ίδιας έρευνας. Έτσι θα διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προέκυψαν κατά το διάστημα των 6 μηνών αναφορικά με την επιθυμία σας ή ακόμα και τη συμμετοχή σας σε πολιτικά γεγονότα, δράσεις, εκδηλώσεις, κόμματα, οργανώσεις κλπ.
Τα δεδομένα σας, θα τηρηθούν από την εταιρεία για χρονικό διάστημα έως 5 έτη από την λήξη του Έργου. Επίσης, θα καταστούν διαθέσιμα στους εταίρους του Έργου, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες της έρευνας,
Για οποιαδήποτε σχετική απορία καθώς και για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ