Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2018, στο Ξενοδοχείο Αμαλία, στην Αθήνα, το Εναρκτήριο Συνέδριο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «Ι_do: a youth-led alliance, building...