ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Καταληκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκού Έργου Ι_do, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Στις 7 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Καταληκτικό Συνέδριο του διετούς διάρκειας, συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Έργου «I_do: Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά» (I_do: A youth-led alliance, building @ctive Roma citizens / REC...